Chovatelská Stanice Pyrenejských Horských Psů

Náš chov

Vždy mne velmi zajímal chov hospodářských zvířat. Mít malé hospodářství bylo mým snem od dětských let. V tomto prostředí jsem se pohybovala, posléze vystudovala SOŠ veterinární a bakalářský obor Ekologické zemědělství. Určité postupy v chovu zvířat, péči o ně, zákonitosti genetiky a šlechtění mám zažité jako samozřejmost, proto byl můj vstup do světa chovu psů poněkud šokem. Bohužel, s postupujícím časem toto zděšení nad tím, v jakém stavu chov psů je nemizí, ale těžce se prohlubuje. Pyrenejského horského psa jsem poprvé spatřila jako malá holka v černobílém seriálu Bella a Sebastián. Dodnes si pamatuji ten okamžik, kdy v úvodních titulcích Bella stojí na skále a dívá se dolů s vrtícím ocasem a úsměvem na tváři (s oním pyrenejským výrazem). Od té doby jsem byla beznadějně zamilovaná. Povahou mi toto plemeno naprosto vyhovuje. Především je to totiž velmi jemný, empatický pes, který spolehlivě ochrání své svěřence. Je za každých okolností nad věcí, nenechá se vyvést ze svého klidu. Přes svoji velikost je to velmi agilní pes, který, má-li možnost, je v celodenním pohybu a bez problémů zvládá i delší trasy (desítky km) vycházek a výletů, které miluje. Vyžaduje ovšem i jisté podmínky přístupu ze strany svých majitelů a slušné místo k životu - především určitý prostor a možnost střežení prostoru kolem sebe, psychické zaměstnání.

Chovatelská stanice Apaltasunez byla oficiálně zaregistrována v roce 2015 pod reg.číslem 877/15. S pyrenejskými psy žiji od roku 2006, první vrh jsme odchovali až v roce 2016, a to především z důvodu připravení vhodných podmínek pro chov takovýchto psů. Po celou dobu vlastnictví pyrenejských psů jsem aktivním členem zastřešujícího klubu, neustále se snažím vzdělávat a přijímat každý nezdar jako možnost ponaučit se a příště udělat věci jinak.

Bohužel jsem byla nucena valnou většinu informací a svých myšlenek z webu odstranit, a to poté, co jsem začala své věty nacházet na sociálních sítích a jiných webech. Berte tuto webovou prezentaci tedy jako pouhý nástin mého pohledu na chov. Chov psů je mou životní vášní a velmi ráda se sdílím a dělím o zážitky a zkušenosti s ostatními, kladu ale důraz na osobní kontakt a úrodnou půdu :-)

CÍLE CHOVU

Pokud nebudu přesvědčená o přínosu spojení, které bych ráda uskutečnila, raději žádné nebude. Jsem perfekcionista a za odchovaná štěňata cítím doživotní zodpovědnost. Není mým cílem za každou cenu rozmnožovat, ale chovat tak, aby každý vrh byl plemeni přínosem a aby každá další generace byla lepší a lepší. Nesouhlasím s opakovanými spojeními, zvláště pokud jsou uskutečněna ihned po sobě, bez reálné možnosti znát výsledek spojení prvního (exteriér dle specialisty na plemeno, zdravotní výsledky a zdraví reálné - alespoň několika jedinců z vrhu, ne jednoho z deseti!) to vše je otázka několika let. Dle mého názoru, jsou právě opakovaná spojení velkým přispěvatelem nadprodukce štěňat. Z chovatelského hlediska se jedná stále o vlastní sourozence, stejné geny, a to vše v ideálním případě, kdy uvážíme, že se jedná o skutečně zdravé a typické spojení. Jistě, že i opakovaný vrh po stejných rodičích vyjde poněkud jinak, některé znaky se prosadí více, jiné méně než u prvního vrhu, povětšinou se ovšem zvýrazní ty méně žádoucí. Ze svého pohledu toto konání nikdy nepochopím, chov je přece o snaze docílit toho nejlepšího. O předpokladech jak si vybraní jedinci sednou, sledování potomků, zjišťování toho co vyšlo, co naopak nevyšlo a z toho vyvodit nároky na partnera krytí příštího. Bez tohoto napětí a očekávání by pro mě osobně chov neměl žádný smysl. Potom se tak krásná věc, jakou chov bezpochyby je, degraduje na pouhý výkon: ze dvou psů deset dalších.

Odchovat exteriérově výborného psa je jednoduché. Skloubit krásný exteriér s výborným zdravím a povahou, a to dlouhodobě, jednoduché vůbec není.

1. Povaha a zdraví

Na prvním místě, vždy. Dát prioritu jednomu z výše uvedených pro mne není možné. Zažila jsem neskutečně zdravého psa s nedobrou povahou a takové soužití za moc nestojí. Stejně tak sebemilejší pes, který od relativně mladého věku trpí bolestmi čehokoliv. Pojem zdravý pes pro mne znamená zvíře, které veterinárního lékaře zná jen z každoročních přeočkování. Zvíře aktivní, odolné, doživší se plemeni úměrně vysokému věku.

Do kategorie zdraví nutně spadá i schopnost feny bez problémů zabřeznout, štěňata odnosit, porodit a odchovat. Stejně tak u psa dostatečně silný pohlavní pud, schopnost bezproblémově fenu nakrýt. A to vše přirozeně, bez jakýchkoli "podpůrných a preventivních" injekcí, císařských řezů a podobného, toto považuji za jeden z dalších hřebíčků do rakve zdravého plemene. Stejně tak jako plošné využívání (zneužívání) inseminace namísto přirozeného spojení dvou jedinců. Inseminace je, jako spousta dalších věcí, dobrý sluha, ale zlý pán. Zřejmě málokdo si uvědomuje a chce znát a uvědomit si i důsledky jejího zneužívání. Nejsou zanedbatelné, naopak. Plemeno, které se přestane být schopno samo rozmožovat je plemenem mrtvým. Není to záležitost jedné fenky a jednoho psa. Všechny tyto umělé zásahy z rukou člověka se jednou vymstí, nejsou-li dělány s rozumem a v nejnutnějších případech. Příroda není hloupá.

Chov psů s PP se vlivem lidské touhy po vlastní dokonalosti, prvenství,jedinečnosti a sobeckosti dostává (či spíše dostal) na scestí. Tak jak jsou podmínky chovu napříč plemeny dnes nastaveny, není v podstatě možné provádět jakoukoli přínosnější selekci. Pokud není samozřejmou povinností zveřejnit ve společné databázi veškeré výsledky vyšetřených zvířat, pokud není samozřejmou morálkou nezařazovat svého psa do chovu pokud má zdravotní nebo jiné problémy, padá snaha všech dalších chovatelů vniveč. Chovatel není Bůh, už tak je velmi těžké při veškeré snaze dosáhnout trvale dobrých výsledků - jak se ale lze o něco takového vůbec pokoušet, pokud se dozvíme pouze výsledky dobré? Pokud ty horší jsou zameteny, nereprezentovány....proč? Je to snad ostuda chovatele? Není. Je to chov živého organismu, je to naprosto normální a nevyhnutelné. Ostudou je právě to, co se s tím následně udělá. Paradoxem je, že právě toto konání je v konečném důsledku namířeno zpětně proti chovatelům - tentokrát už bohužel všem. Nikdo neřeší rád případné problémy s jeho s láskou odchovanými štěňaty a spoustě jich by šlo předejít kdybychom se dokázali vzájemně sdílet, předávat si své zkušenosti a chovali se čestně. Je hezké, že se chovatel snaží vybrat spojení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Z podstaty věci to ovšem ani udělat nemůže. Může jen doufat, nic víc.

1. Povaha a zdraví1. Povaha a zdraví1. Povaha a zdraví1. Povaha a zdraví1. Povaha a zdraví

2. Pracovní využitelnost

Postupem času jsem přehodnotila důležitost povahy z pohledu pracovních vloh na úkor typu a exteriéru. Exteriér je velmi snadné oživit a výrazně vylepšit už během jedné generace a v typu neklesnout také není nic těžkého. Za to uložení podmínek prostředí a "jinakostí", o které nám v chovu jde do genů, je záležitost několika generací, proto jsem tyto dva body zaměnila. O původní poslání pyrenejského psa jakožto psa pasteveckého se zajímám od první chvíle objevení plemene. Vlastně to bylo jedním z důvodů, proč právě pyrenej. Není to tedy jízda na vlně šílenství návratu vlků do ČR trvající posledních pět let, ale věc, která mi dává v chovu smysl. Kdyby byl pyrenej pouze pes společník bez své funkce, nechovám jej.

Pyrenejský horský pes je úžasné zvíře, z pasteveckých plemen se jedná o psa s nejjemnější povahou, který navazuje se svými chráněnci hluboký a mnohdy skutečně láskyplný vztah. Je to plemeno, které ke zvířatům odjakživa patří, ale i tyto vlastnosti se časem otupují pokud nejsou cíleným chovem oživovány a to je velká škoda. Každého pasteveckého psa s dobrou povahou lze bez problémů naučit aby zvířatům neublížil a každý takový pes bude svůj prostor dobře hlídat. Pokud tedy chcete psa na hlídání domu, který bude více či méně pravidelně zároveň v kontaktu se zvířaty, pak není pravdou, že by štěně nutně muselo být u zvířat narozené.

Každé plemeno vyšlechtěné na nějakou funkci vzniklo právě díky cílené selekci na tyto vlastnosti. U pasteveckých psů neexistuje možnost jak tyto vlohy "otestovat" ,tak jako třeba u plemen loveckých a ovčáckých. Dobrého či horšího psa určí pouze praxe. Selekce tak leží opět čistě na svědomí, znalostech a sebereflexi chovatele/uživatele konkrétních jedinců. Veliký rozdíl je také v nárocích, které klade konkrétní majitel na funkčnost psa. Někomu stačí, že pes štěká a zvířatům neublíží, někdo se spokojí i s nějakou tou "obětí" jednou za čas, někdo má nároky úplně jinde. Pozor! V tomhle ohledu je velká variabilita mezi nároky jednotlivých chovů a vždy je dobré vybírat štěně z podmínek co nejvíce podobných těm, v jakých potřebuje mít psa nový majitel. Pokud máte drůbež, je dobré aby byla pro psy generačně samozřejmá, protože jinak není možné zjistit, že je konkrétní jedinec k drůbeži dobrý. Stejně tak pokud potřebujete mít psa ve smečce, je dobré vybrat si štěně z chovu, kde psi ve smečce žijí, protože takový chovatel zase nemůže chovat na jedinci, který je ve smečce nesnášenlivý. V opačném případě, kdy plánujete mít psa maximálně v páru s opačným pohlavím, nemusí pro vás být tahle informace podstatná atd. Klíčové také je, kdo je nový majitel štěněte, jaké má zkušenosti, podmínky, jak moc dobře ví, co od psa bude chtít a jak toho dosáhnout. Podstatný rozdíl pro to, v jakém věku štěně může opustit chovatele aby mohlo v budoucím životě v nejlepším projevit svůj potenciál.

Chov s důrazem na funkci pro mne neznamená jen seznámení štěňat se zvířaty (samo o sobě není v běžné době odběru jakkoli více podstatné), ale celý komplex podmínek a přístupů k odchovu další generace.

2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost2. Pracovní využitelnost

3. Typ a exteriér

Respektování standardu plemene, ve všech jeho bodech. Každé plemeno má svůj původ, své tvořitele a z toho vyplývající typické znaky. Beru je takové, jaké je a to se vším všudy. Nemám nejmenší právo jej chovem měnit, natož proto, že se mi určitá věc líbí jinak. Pyrenejský horský pes je v mých očích pes vysoký, od pohledu plný síly, s typickou, v poměru k tělu menší hlavou postrádající hrubé úhle. Neodmyslitelná je typická silueta PHP - jemná hlava, výrazná hříva, štíhlé tělo s mírně svažitou zádí a háček na ocase. Typický pyrenejský horský pes není zaměnitelný s žádným jiným plemenem psů na světě. Je originální, specifický a jedinečný po všech směrech - rozložení srsti, silueta, tvar hlavy, výraz. Důležité je chtít znát správný výklad standardu plemene, ne si jej vyložit po svém.

Jedni z legend plemene: Escou du Domaine de l´Étoile (v postoji) a Neou du Neouvielle (hlava)

3. Typ a exteriér3. Typ a exteriér

NAŠE FILOSOFIE CHOVU

Jsem toho názoru, že pro zdravý vývoj čehokoli, natož velkého psa, je nejdůležitější dostatek pohybu, psychické zaměstnání a zdravá strava. Věnovaná péče a láska ke zvířeti je samozřejmostí.

Výživa

Výživa psů je dnes tématem číslo jedna. Je to věc názoru každého čím bude svého psa krmit. U nás krmíme syrovou stravu, syrovým masem, kostmi atd. Záměrně nepíši BARF, protože mám k tomu slovu už jistou averzi. BARF se stal vysoce moderní záležitostí a skupiny "barfařů" a "granulářů" jsou na smrt znesvářené strany, z nichž většinou ani jedna není přístupná argumentům druhých a tvrdě prosazuje to své. Krmím takto již 15 let, když nepočítám křížence, kterého jsme vlastnili v době, kdy granule u nás teprve přicházely na trh. Pravdou je, že při koupi prvního PHP a psa s PP vůbec jsem byla tak umlácená argumenty veterinárních lékařů a internetových článků, že mi ani nenapadlo psa s PP krmit jinak, než superprémiovými granulemi. Vše se velmi rychle otočilo po tom, co se Lars zhruba po čtvrtém měsíci věku stopnul a granule jakékoli značky odmítal pozřít. Došlo to tak daleko, že slabostí sotva stál na nohou a to byla pro mě konečná. Začala jsem si hledat informace o jiné "alternativě" výživy (slovo alternativa je v uvozovkách záměrně, jako alternativa přece vznikly granule:-) ) a začala krmit masem. Nejsem ale žádný fanatik, pokud je třeba, nemám problém využít luxusu nasypání granulí do misky. Kvalitních granulí. A kvalitou nemám na mysli bůh ví jak vysoký poměr masové moučky, ale absenci rakovinotvorných konzervantů, dochucovadel a podobného.

Nikdy jsem nic nevážila ani neodměřovala. Snažím se řídit zdravým rozumem, neustále studovat nové poznatky a nezapomínat na informace ze školních lavic. Konkrétně ve výživě pasteveckého psa se mi už mnohokrát osvědčilo, že méně je více. A to co do množství, tak do nadupanosti krmení. Snažím se krmit tak, jak byli tito psi krmeni po staletí, samozřejmě s přihlédnutím na jejich aktuální kondici. Maso viděli tito psi spíše výjimečně, a to v případě úhynu ve stádě, narození mrtvého jehněte nebo zbytků z porážky. Hlavní složku však tvořila syrovátka, občas mléko a obilné přílohy, šroty, otruby.

Základ krmení u nás tvoří mleté hovězí hrubomleté maso s droby (odpadní, tedy namleté chrupavky, šlachy, zbytky vnitřností, svalovina) masité kosti, skelety, kachní hlavy, hovězí šlachy a chrupavky. Z vlastních zdrojů skopové, králičí a drůbeží ořezy, hlavy, kosti, syrovátka. Jako obilnou část dávám otruby, které milují a sem tam přimíchám co zrovna je - sladový květ, ovesné vločky. Další nepravidelné přilepšení tvoří domácí jogurt, podmáslí, kozí mléko, vejce, pivovarské kvasnice, ostropestřec, lněný nebo pupalkový olej a bylinky. Poměry, množství a druh přídavku se samozřejmě mění v závislosti na konkrétním jedinci. Mladému psovi v růstu velmi navýším příjem skeletů a kostí, kojící feně příjem sacharidů a vápníku atd.

Přesto, že dnes už není problém vybrat granulované krmivo, které psovi sedne a výživově mu dá určitě vše co potřebuje, nemám jediný důvod krmit jimi trvale. Pes je stále masozřavec, i když ne výhradní. Má k tomu uzpůsobenou trávicí soustavu, chrup a žvýkací svalstvo. Granule jsou stále krmivo instantní se všemi negativy i pozitivy z toho plynoucími. Plně ovšem respektuji, že ne každý má možnost a chuť takto krmit, štěňátka na granule proto samozřejmě navykáme.

VýživaVýživaVýživaVýživa

Pohyb

Dostatek pohybu považuji za jednu ze základních potřeb, především vzhledem ke správnému vývinu a vývoji mladého jedince. Bez pohybu se zvíře nemá jak nasvalit, získat kondici a tím pádem do budoucna být odolným v nejvyšší možné míře. Pohyb na zahradě jsem nikdy neomezovala a to ani (nebo především) mladým jedincům. Naopak. Samozřejmě například dlouhé běhání u kola, dlouhé výlety v horkých dnech a podobné by měly být už vzhledem k plemeni tabu. Taktéž apeluji na to, že takto velký a navíc rostoucí pes nepatří na kluzké podlahy! Vůbec nevadí pokud se jednou za čas projde, ale trvalý pobyt na nich může způsobit velké komplikace jak vývojové, tak různé úrazy. Pohyb doma na zahradě nebo při procházkách na volno ale není proč omezovat.

Na závěr kapitolek Výživa a Pohyb jedna pro mne stěžejní a zásadní věc: psy udržujeme štíhlé a v pracovní kondici.

Péče o zdraví

Opět platí - méně je více. Standardní očkování, my očkujeme navíc proti tetanu, u kterého je zvýšené riziko nákazy vzhledem k prostředí plném tetanu vnímavých zvířat. Jednou za čas pročešeme, na jaře vyčesání staré srsti. Nekoupeme. Srst pyrenejského horského psa má samočistící schopnost, koupáním v šamponu se pouze naruší a návrat do původního stavu už tak snadný není.Podle potřeby zkracování paspárků, seškrabání zubního plaku z míst, kde se neodstraní sám pomocí stravy. Jak kvalita srsti, tak kvalita chrupu je ovšem z velké míry také dědičná záležitost. Chemii se snažím zcela vyhýbat. Preventivně neodčervuji (mimo klasického schématu u štěňat) ani nepodávám jiná antiparazitika.

Pozor na osiny!! Je nutná častější kontrola meziprstí vzhledem k tomu, že psi se trvale nachází v prostředí, které je jich plné (sláma, seno, louky, pole).

Zdravotní vyšetření

U pyrenejského horského psa je do chovu povinné pouze vyšetření HD (dysplazie kyčelního kloubu). Většina chovatelů však v jedné narkóze nechává udělat snímky i na ED (dysplazii loketního kloubu), která je sice spíše výjimečná, ale stejně jako HD může být v nižším stupni nepostřehnutelná a spojení dvou jedinců s nízkým stupněm už může vyústit ve více postiženého potomka. Po dlouhých úvahách a konzultacích s dalšími chovateli a veterinárními lékaři jsem se rozhodla pro vyšetřování HD, ED a PL (luxace pately). Luxace pately je sice bolestivé onemocnění a pokud ji pes má, nejde si nevšimnout, ale opět se jedná o prevenci i toho nejnižšího stupně. Další vyšetření jako OCD, vyšetření očí, srdce atd mi přijdou naprosto zbytečná, pokud je pes bez jakýchkoliv potíží, nikdy nezakulhal atd. K takovému dalšímu diagnostickému vyšetření bych sáhla pro sebe v případě nějakých příznaků, pro klid, vyloučení a nebo bohužel i potvrzení něčeho špatného. I to k chovu patří, někdy genetika přes veškerou snahu rozhodne sama.

U našich psů tedy naleznete kolonky vyšetření HD, ED, PL a to vždy a u všech. Pro mě osobně není nic horšího, než nalézat rozdílná zdravotní vyšetření, někdo jen HD, někdo vše co existuje, někdo HD a ED, někdo HD a OCD. To se potom můžu jen domnívat proč ten má to a ten to, jaký to má smysl a působí to na mne velmi podezřele. Jako potenciálního zájemce o štěně mě osobně toto ihned odradí.

Výstavy

Stejně jako u krmení granulemi nenapadlo mě s pořízením psa s PP nejít na nějakou tu výstavu. Do té doby jsem na několika výstavách byla v rámci praxe jako zapisovatel. S malým ale – jednalo se o výstavy hospodářských zvířat. Čekala jsem tedy tak nějak to samé – posouzení exteriéru podle plemenného standardu. Tento můj předpoklad s každou absolvovanou výstavou více a více upadal. V rámci setrvačnosti a všeobecného názoru, že „pes přece musí mít nějaké tituly, aby se s ním krylo“ jsme dojezdili šampionát. V té době už jsem si ale více uvědomovala a dokázala si přiznat jaké vady má můj pes proti opravdu typickým zástupcům plemene a přestalo mi to celé dávat smysl. Samozřejmě, že než jsem se dostala přes onu kritickou fázi „můj pes je nejlepší na světě“, naštvalo mne každé V2, VD, mluvím ovšem o době, kdy jsme odcházeli s tituly a já z toho neměla radost a řešila jsem, jak je mohl vlastně dostat? Jednoduše, běžní rozhodčí zkrátka standard neznají, nechtějí znát a tituly zadávají podle efektu. Šampionát dnes vyjezdí každý, výstav je spousta a i výrazně horší pes se titulu dříve či později dočká. Kapitolu výstav psů mám pro sebe natrvalo uzavřenou. Pro kvalitní chov nemají smysl, jejich výsledky jsou nicneříkající, pro laiky naopak spíše matoucí. Výstavy psů, které neposuzuje specialista na plemeno tedy ignoruji, stejně jako tituly z nich získané. Jako platícího zákazníka mne přístup rozhodčích, plemene naprosto neznalých a o to více přesvědčených, že "oni ví" jednoduše uráží. Arogance je často cítit až za kruh, stejně jako například neláska zrovna k tomuto plemeni. Věty, které jsou schopní tito rozhodčí vypustit z úst na adresu plemene, nebo i jedince u odborníků excelentního, jsou do nebe volající.

Naopak nechat své psy posoudit odborníky na plemeno považuji za povinnost každého chovatele. Proto nikdy nepřestanu být vděčná za to, že máme tu možnost nechat si své psy posoudit i zde, v ČR. Stejně jako pro mnoho dalších milovníků plemene, i pro nás jsou tyto akce mimo naše finanční a organizační možnosti (dojení a starost o smečku velkých psů není věc, která se dá svěřit komukoliv). Zážitek z výstavy, posudek a vědomosti, které rozhodčí ochotně předávají jsou s jinými výstavami nesrovnatelné. Posudky kvalitních rozhodčích jsou výborným vodítkem a nápovědou pro výběr partnera ke krytí, zpětné ohlédnutí se za odchovem...avšak stále jsou to jen výstavy, posouzení pouze exteriéru, a tak k tomu také přistupuji. Vhodnost jedince k chovu je souhrnem několika aspektů a posouzení exteriéru je pouze jedním z nich a možná i tím nejméně podstatným ve srovnání se zdravím, povahou a tím, co reálně předává svým potomkům v genech dál.

Odchov štěňat

Vzhledem k tomu, že je pro nás prioritou odchov odolného štěněte, pro které je soužití ve smečce a kontakt s hospodářskými zvířaty samozřejmostí, neodchováváme štěňátka doma v obýváku. Fenka se štěňaty obývá vlastní prostor venku, nevytržena ze svého běžného životního prostoru a zbytku smečky jak psí, tak svěřeného stáda. Zimní vrhy jsou prvních 14 dní v nevytápěné předsíni domu (pro náš komfort). Nutno říci, že žijeme více venku, než v domě. Štěňátka tak nejsou ochuzena o nic, co by zažila v obývacím pokoji. Dvůr je nejrušnější prostor, stále je potřeba něco opravovat a vyrábět. Štěňata si tak jen tak mimochodem navykají na hrající rádio, zvuky vrtaček, brusek, svářečky, zatloukání hřebíků, sypání uhlí, poletování různých plachet, plechů, padání věcí na zem. Dvůr je také herna našich dětí k čemuž patří všemožná barevná jezdící, pískací, svítící a rachtající zařízení, tekoucí voda z pumpy nebo stříkající z hadice a samozřejmě dětský lomoz a jak už to bývá, i křik:-). Start života a vývin ve smečce je naprosto zásadní záležitost, na což se bohužel dnes už dost zapomnělo. Tento způsob života psů a odchovu štěňat vyžaduje mnohem více času chovatele a klade vyšší nároky na jeho schopnost smečku "řídit". Samozřejmostí je nenásilné navykání štěňat na manipulaci jako je střihání drápů, otevírání tlamičky, kontrola uší a pacek a možnost pohybu všude tam, kam může zbytek smečky.

Vzhledem k mému chovatelskému cíli je pro mě důležité, aby u nových majitelů našich štěňat probíhala v tomto jistá návaznost. Přednostně vybíráme majitele, kteří nabídnou štěněti nový domov co nejblíže našemu ideálu, tedy s možností co největšího uplatnění se jako pastevecký pes se vším všudy (hospodářská zvířata, rodina, prostor). Majitele, kteří chápou důležitost (pro chovatele) posouzení jejich psa odborníkem na plemeno a v neposlední řadě majitele s otevřenou myslí, chápající, že nekupují věc, na kterou je možné dát záruku, ale živé zvíře, u kterého není možné zaručit, že vždy bude vše v pořádku a podle našich plánů.Odchov štěňatOdchov štěňatOdchov štěňatOdchov štěňat