Pastevecký pes tradičního pastevectví

Tradiční pastevectví funguje dodnes ve Španělsku, Francii, Itálii, na Slovensku, v Rumunsku, zemích střední Asie atd. Tradiční pastevectví je stádo pohybující se v krajině za doprovodu bači (pastevce) a jeho čtyřnohých pomocníků naháněčů (ovčáků) a hlídačů (pastevců). Podstatná informace je ta, že stádo se nenachází na oplocené pastvině a doprovází je člověk. To, co po psech chceme dnes u nás, není jejich tradiční využití. Je to nový model přizpůsobený jiným podmínkám, jinému stylu pasení zvířat a jinému životnímu stylu lidí zvířata chovajících.